Tàu chuyên dụng

Tàu chuyên dụng

Tàu tuần tra kết hợp tìm kiếm cứu nạn CN09- PATROL BOAT AND RESCUE BOAT. CHIỀU DÀI - LENGTH                         30.0 M CHIỀU RỘNG - BEAM ...
TÀU TUẦN TRA HQ-75 -  PATROL BOAT CHIỀU DÀI - LENGTH                         29.50 M CHIỀU RỘNG - BEAM                         6.40 ...
27, TÀU CỨU NẠN TỰ HỒI PHỤC CÂN BẰNG ST168 - SELF - BALANCED RESCUE BOAT ST168 CHIỀU DÀI - LENGTH                         19.00 M CHIỀU RỘNG - BEAM   ...