Tàu cảng vụ ST1800 – PORT AUTHORITY BOAT

CHIỀU DÀI - LENGTH                         18.30 M

CHIỀU RỘNG - BEAM                         5.00 M