Tàu tuần tra cỡ nhỏ

Tàu tuần tra biên phòng ST-112 có chiều dài 18,72 m, chiều rộng 4,60 m, chiều cao mạn 2.40 m có kết cấu vỏ bằng nhôm hợp kim ...
Tàu tuần tra HQ-75 do Viện thiết kế tàu Quân sự & Công ty Phát triển công nghệ tàu thủy hợp tác thiết kế; tàu có ...
Tàu tuần tra BP98 có chiều dài 25,3m, chiều rộng 4,93m, mớn nước 1,1m, lượng giãn nước tối đa 47 tấn. Tàu được lắp hai máy chính ...
Tàu cảnh sát biển TT120 có chức năng tuần tra bảo vệ chủ quyền và an ninh trật tự vùng biển Việt Nam, kiểm soát và ngăn chặn ...
Tàu tuần tra kết hợp tìm kiếm cứu nạn CN09 được thiết kế đặc biệt phục vụ công tác tuần tra kết hợp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn hoặc chuyên ...
Tàu cá vũ trang HQ734 Chiều dài                        38.10M Chiều rộng                        7.50 M  
Tàu HQ 285(ST250)   Chiều dài                          27.60 M Chiều rộng                         6.50 M  
Tàu tuần tra ST126  Chiều dài                        19.0 M Chiều rộng                         4.80 M  
Tàu tuần tra Hải quan DS197(HQ 61) thuộc đội kiểm soát số 2 - Cục Hải quan Quảng ninh. Tàu có chiều dài 19.7m,  rộng 4.80 m, Tốc độ khai ...