TÀU TUẦN TRA ST126 - ST126 PATROL BOAT

CHIỀU DÀI - LENGTH                         19.0 M

CHIỀU RỘNG - BEAM                         4.80 M