Sà lan

Sà lan AJ96 chuyên dụng phục vụ nuôi cá hồi cho Tập đoàn AKVA GROUP ASA của Na Uy để xuất khẩu đi USA.
Sà lan AM600 được đóng mới cho Tập đoàn AKVA GROUP ASA của Na Uy. Sà lan AM600 được thiết kế chuyên dụng phục vụ nuôi cá hồi được ...
Sà lan chuyên dụng  cho Tập đoàn AKVA GROUP ASA của Na Uy để xuất khẩu đi AUSTRALIA.