Tàu khách

12/ Tàu chở khách hai thân Phú Quốc Express(189-3296 K12) CHIỀU DÀI - LENGTH    32 M CHIỀU RỘNG - BEAM    9 M SỨC CHỞ TỐC ĐỘ VẬT ...
34, TÀU HOA TIÊU ST1450 – ST1450 PILOT BOAT CHIỀU DÀI - LENGTH                         14 M CHIỀU RỘNG - BEAM                         4 M SỨC ...
32/ Tàu dịch vụ ST170 – SERVICES BOAT CHIỀU DÀI - LENGTH                         14 M CHIỀU RỘNG - BEAM                         6 M SỨC CHỞ TỐC ĐỘ VẬT ...
21/ Tàu khách ST1500 – PASSENGER BOAT CHIỀU DÀI - LENGTH                         15 M CHIỀU RỘNG - BEAM                         4 M SỨC CHỞ TỐC ...
20, TÀU KHÁCH K103 - K103 PASSENGER BOAT CHIỀU DÀI - LENGTH                         49 M CHIỀU RỘNG - BEAM                         10 M SỨC ...
18, TÀU KHÁCH ST182 - ST182 PASSENGER BOAT CHIỀU DÀI - LENGTH                         26 M CHIỀU RỘNG - BEAM                         5 M SỨC ...
16, TÀU KHÁCH HAI THÂN ST180 - CATAMARAN CHIỀU DÀI - LENGTH                         33 M CHIỀU RỘNG - BEAM                         9 M SỨC ...
14/ Tàu cao tốc GreenlinesDP K7(189-2605 K7) – Passengers fast speed boat CHIỀU DÀI - LENGTH                         26 M CHIỀU RỘNG - ...
13/ Tàu cao tốc GreenlinesDP C8(189-2507 K16) - CATAMARAN CHIỀU DÀI - LENGTH                         25 M CHIỀU RỘNG - BEAM                         7M SỨC ...
12/ Tàu chở khách hai thân Phú Quốc Express(189-3296 K12) – PHU QUOC EXPRESS CATAMARAN CHIỀU DÀI - LENGTH                         32 ...
10, TÀU CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN CAO TỐC FCS 3307 - FAST CREW SUPPLIER FCS 3307 CHIỀU DÀI - LENGTH                         33 M CHIỀU RỘNG - ...
11, TÀU CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN CAO TỐC FCS 2610-FAST CREW SUPPLIER FCS 2610 CHIỀU DÀI - LENGTH                         25 M CHIỀU RỘNG - BEAM ...
9, TÀU CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN CAO TỐC FCS 5009-FAST CREW SUPPLIER 5009 CHIỀU DÀI - LENGTH                         53 M CHIỀU RỘNG - ...
8, TÀU CHỞ HÀNG KHÔ ĐA NĂNG 2600 TẤN – 2600DWT MULTI PURPOSE DRY CARGO VESSEL CHIỀU DÀI - LENGTH                         87 M CHIỀU RỘNG - BEAM  ...
  7, Tàu cứu hộ tàu ngầm RGS 9316 - Rescue gear ship  RGS 9316 CHIỀU DÀI - LENGTH                         93 M CHIỀU RỘNG - BEAM ...