Cập nhật: 21/06/2024 02:10:41

Trao Quyết định nâng lương, thăng quân hàm cho QNCN, CN&VCQP và thăng quân hàm sĩ quan cấp Thượng tá năm 2024

Sáng ngày 19/6/2024, Nhà máy Z189 tổ chức Hội nghị Trao Quyết định nâng lương, thăng quân hàm cho QNCN và CN&VCQP năm 2024. 

Đồng chí Thượng tá Tạ Thanh Hải, Phó BTĐU, Giám đốc Nhà máy chủ trì Hội nghị Trao Quyết định. Cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các phòng, xí nghiệp, phân xưởng và 50 đồng chí được nhận quyết định năm 2024.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Chiều cùng ngày, tại Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Nhà máy vinh dự có 05 đồng chí cán bộ được Thủ trưởng Tổng cục Trao Quyết định thăng quân hàm cấp Thượng tá năm 2024.