Tàu cung ứng thuyền viên

Tàu cung ứng thuyền viên cao tốc FCS 5509 được đóng tại Nhà máy 189 theo đơn đặt hàng của Tập đoàn Damen, Hà Lan. Tàu ...
Tàu cung ứng thuyền viên cao tốc FCS 2610  được đóng tại Nhà máy Z189 theo đơn đặt hàng của Tập đoàn Damen, Hà Lan. ...
Tàu cung ứng thuyền viên cao tốc FCS 3307 được đóng tại Nhà máy Z189 theo đơn đặt hàng của Tập đoàn Damen, Hà Lan. ...