TÀU CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN CAO TỐC FCS 5009

9, TÀU CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN CAO TỐC FCS 5009-FAST CREW SUPPLIER 5009

CHIỀU DÀI - LENGTH                         53 M

CHIỀU RỘNG - BEAM                         10 M

SỨC CHỞ

TỐC ĐỘ

VẬT LIỆU VỎ