Sàn nâng hạ tàu

Thông số kỹ thuật sàn nâng : Chiều dài sàn nâng : 80 m Chiều rộng sàn nâng : 20 m Sức nâng : 2.800 ...
Thông số kỹ thuật sàn nâng : Chiều dài sàn nâng : 60 m Chiều rộng sàn nâng : 24 m Sức nâng : 3.000 ...
Thông số kỹ thuật sàn nâng : Chiều dài sàn nâng : 120 m Chiều rộng sàn nâng : 20 m Sức nâng : 4.600 ...
Hệ thống sàn nâng hạ công suất lớn nhất từng được xây dựng tại Việt Nam.  Thông số kỹ thuật sàn nâng : Chiều dài ...