TÀU CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN CAO TỐC FCS 3307

10, TÀU CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN CAO TỐC FCS 3307 - FAST CREW SUPPLIER FCS 3307

CHIỀU DÀI - LENGTH                         33 M

CHIỀU RỘNG - BEAM                         7 M

SỨC CHỞ

TỐC ĐỘ

VẬT LIỆU VỎ