TÀU CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN CAO TỐC FCS 2610

11, TÀU CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN CAO TỐC FCS 2610-FAST CREW SUPPLIER FCS 2610

CHIỀU DÀI - LENGTH                         25 M

CHIỀU RỘNG - BEAM                         10 M

SỨC CHỞ

TỐC ĐỘ

VẬT LIỆU VỎ