Tàu khách

6, TÀU CỨU HỘ TÀU NGẦM  EGS 8316 - RESCUE GEAR SHIP  EGS 8316 CHIỀU DÀI - LENGTH                         83 M CHIỀU RỘNG - BEAM                          ...
39, TÀU CÔNG VỤ TCV-01  - PORT AUTHORITY BOAT CHIỀU DÀI - LENGTH                         26 M CHIỀU RỘNG - BEAM                         6 M SỨC ...
CHIỀU DÀI                        CHIỀU RỘNG           SỨC CHỞ TỐC ĐỘ VẬT LIỆU VỎ