Tàu khách

8, TÀU CHỞ HÀNG KHÔ ĐA NĂNG 2600 TẤN – 2600DWT MULTI PURPOSE DRY CARGO VESSEL CHIỀU DÀI - LENGTH                         87 M CHIỀU RỘNG - BEAM  ...
39, TÀU CÔNG VỤ TCV-01  - PORT AUTHORITY BOAT CHIỀU DÀI - LENGTH                         26 M CHIỀU RỘNG - BEAM                         6 M SỨC ...
CHIỀU DÀI                        CHIỀU RỘNG           SỨC CHỞ TỐC ĐỘ VẬT LIỆU VỎ