Tàu cao tốc GreenlinesDP C8(189-2507 K16)

13/ Tàu cao tốc GreenlinesDP C8(189-2507 K16) - CATAMARAN

CHIỀU DÀI - LENGTH                         25 M

CHIỀU RỘNG - BEAM                         7M

SỨC CHỞ

TỐC ĐỘ

VẬT LIỆU VỎ