18, TÀU KHÁCH ST182 - ST182 PASSENGER BOAT

CHIỀU DÀI - LENGTH                         26 M

CHIỀU RỘNG - BEAM                         5 M

SỨC CHỞ

TỐC ĐỘ

VẬT LIỆU VỎ