Tàu Heritage Express có ký hiệu thiết kế 189-1130.K68 vùng hoạt động SB. Tàu có chiều dài 10,67 m, chiều rộng 2,8 m, Chiều cao mạn 1,35 m, Chiều chìm 0,55 m, thuyền viên 03 người, Số lượng khách 26 người, tốc độ lớn nhất 20 hải lý/giờ. Tàu phục vụ du lịch tuyến Bến Gót – Cát Bà – Tuần Châu.