21/ Tàu khách ST1500 – PASSENGER BOAT

CHIỀU DÀI - LENGTH                         15 M

CHIỀU RỘNG - BEAM                         4 M

SỨC CHỞ

TỐC ĐỘ

VẬT LIỆU VỎ