16, TÀU KHÁCH HAI THÂN ST180 - CATAMARAN

CHIỀU DÀI - LENGTH                         33 M

CHIỀU RỘNG - BEAM                         9 M

SỨC CHỞ

TỐC ĐỘ

VẬT LIỆU VỎ