Tàu chở khách hai thân Phú Quốc Express(189-3296 K12)

12/ Tàu chở khách hai thân Phú Quốc Express(189-3296 K12)

CHIỀU DÀI - LENGTH    32 M

CHIỀU RỘNG - BEAM    9 M

SỨC CHỞ

TỐC ĐỘ

VẬT LIỆU VỎ