TÀU CẢNH SÁT BIỂN TT120 - TT120 MARINE POLICE BOAT

CHIỀU DÀI - LENGTH                         34.60 M

CHIỀU RỘNG - BEAM                         7.10 M