TÀU TUẦN TRA KẾT HỢP TÌM KIẾM CỨU NẠN CN09

CHIỀU DÀI                        30M

CHIỀU RỘNG                    7M

CHIỀU CAO MẠN              3.5M

TỐC ĐỘ                             20 HẢI LÝ/GIỜ

VẬT LIỆU VỎ                    HỢP KIM NHÔM