Tàu Biên Phòng ST112 – ST112 PATROL BOAT

CHIỀU DÀI - LENGTH                         18.72 M

CHIỀU RỘNG - BEAM                         4.60 M