TÀU TUẦN TRA HẢI QUAN DS197 -  DS197 PATROL BOAT

CHIỀU DÀI - LENGTH                         19.7 M

CHIỀU RỘNG - BEAM                         4.80 M