Tàu HQ 285(ST250)  - PATROL BOAT

CHIỀU DÀI - LENGTH                          27.60 M

CHIỀU RỘNG - BEAM                         6.50 M