TÀU CÁ VŨ TRANG HQ734 - FISHING VESSEN

CHIỀU DÀI - LENGTH                         38.10M

CHIỀU RỘNG - BEAM                         7.50 M