Tàu hoa tiêu Tân Cảng P5 KHTK: ST199 được thiết kế đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ sau:

Phục vụ công tác đưa đón Hoa tiêu lên tàu mẹ tại cảng biển Vũng Tàu để Hoa tiêu đưa các tàu mẹ từ Vũng Tàu vào cảng Cát Lái thành phố Hồ Chí Minh.
Phục vụ công tác dẹp luồng trên các tuyến nằm trong phạm vi cho phép của công ty Hoa tiêu Tân Cảng.
Hỗ trợ tham gia tìm kiếm, cứu nạn trên biển.

Điều kiện hoạt động: Tàu hoạt động được trong điều kiện sóng cấp 5 - gió cấp 6.
Vùng hoạt động: Biển hạn chế II (cách nơi trú ẩn không quá 50 hải lý).
Các thông số cơ bản của tàu:

Chiều dài thân lớn nhất:                                             20.60 m
Chiều rộng lớn nhất:                                                    5.36 m
Chiều dài thiết kế:                                                       18.63 m
Chiều rộng thiết kế:                                                     4.96 m
Chiều cao mạn:                                                            2.69 m
Vận tốc lớn nhất                                                           16  hải lý/ giờ
Thuyền viên:                                                                08 người
Cán bộ công tác                                                            10 người