34, TÀU HOA TIÊU ST1450 – ST1450 PILOT BOAT

CHIỀU DÀI - LENGTH                         14 M

CHIỀU RỘNG - BEAM                         4 M

SỨC CHỞ

TỐC ĐỘ

VẬT LIỆU VỎ