32/ Tàu dịch vụ ST170 – SERVICES BOAT

CHIỀU DÀI - LENGTH                         14 M

CHIỀU RỘNG - BEAM                         6 M

SỨC CHỞ

TỐC ĐỘ

VẬT LIỆU VỎ