Tàu công vụ vỏ thép MA-12 (ký hiệu thiết kế TCV-01) có chiều dài lớn nhất là 26,15m; chiều rộng lớn nhất là 6,29m; chiều cao mạn là 2,83m; chiều chìm trung bình là 1,4m; công suất máy là 405 mã lực; tàu chở được 30 người bao gồm thuyền viên. 

Tàu có nhiệm vụ Tuần tra trên biển, kiểm tra, giám sát hoạt động Hàng hải, chuyên chở cán bộ, ứng phó, xử lý tai nạn Hàng hải trong khu vực cảng biển Hải Phòng. Thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển khi có yêu cầu. Hệ thống động lực tàu được tính toán và thiết kế thoả mãn cấp hạn chế III theo QCVN 21:2010/BGTVT "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép" và QCVN 26:2010/BGTVT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Quy phạm các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu”.