TÀU CHỞ HÀNG KHÔ ĐA NĂNG 2600 TẤN

8, TÀU CHỞ HÀNG KHÔ ĐA NĂNG 2600 TẤN – 2600DWT MULTI PURPOSE DRY CARGO VESSEL

CHIỀU DÀI - LENGTH                         87 M

CHIỀU RỘNG - BEAM                         14 M

SỨC CHỞ

TỐC ĐỘ

VẬT LIỆU VỎ