20, TÀU KHÁCH K103 - K103 PASSENGER BOAT

CHIỀU DÀI - LENGTH                         49 M

CHIỀU RỘNG - BEAM                         10 M

SỨC CHỞ

TỐC ĐỘ

VẬT LIỆU VỎ