TÀU CHỞ QUÂN K122

CHIỀU DÀI                                   71M

CHIỀU RỘNG                              13M

CHIỀU CAO MẠN                         6M

TỐC ĐỘ                                        16 HẢI LÝ/GIỜ

VẬT LIỆU VỎ                                THÉP ĐÓNG TÀU