TÀU CHỞ QUÂN ST194 - ST194 SOLDIER SUPPLIERS BOAT

CHIỀU DÀI - LENGTH                         30.00 M

CHIỀU RỘNG - BEAM                         6.5 M