TÀU ĐỔ BỘ ST1200 -ST 1200 LANDING BOAT

CHIỀU DÀI - LENGTH                         12.80 M

CHIỀU RỘNG - BEAM                         3.20 M