TÀU CỨU HỘ TÀU NGẦM EGS 8316

6, TÀU CỨU HỘ TÀU NGẦM  EGS 8316 - RESCUE GEAR SHIP  EGS 8316

CHIỀU DÀI - LENGTH                         83 M

CHIỀU RỘNG - BEAM                          16 M

SỨC CHỞ

TỐC ĐỘ

VẬT LIỆU VỎ