7, Tàu cứu hộ tàu ngầm RGS 9316 - Rescue gear ship  RGS 9316

CHIỀU DÀI - LENGTH                         93 M

CHIỀU RỘNG - BEAM                         16 M

SỨC CHỞ

TỐC ĐỘ

VẬT LIỆU VỎ