TÀU QUÂN Y K123

CHIỀU DÀI                              71M

CHIỀU RỘNG                         13M

CHIỀU CAO MẠN                    6M

TỐC ĐỘ                                   14 HẢI LÝ/ GIỜ

VẬT LIỆU VỎ                           THÉP ĐÓNG TÀU