Tàu quân sự

Tàu quân sự

Tàu đổ bộ trung đội ST1200 do công ty đóng tàu 189 đóng mới trang bị cho Hải quân Nhân dân Việt Nam. Tàu ST1200 ...
Tàu cứu hộ tự phục hồi cân bằng ST168 có chiều dài 19.00m, chiều rộng 5.50m được trang bị hệ thống hút khô, cứu hỏa bảo đảm hoạt động hữu ...
           Tàu cứu hộ tàu ngầm Stoker (RGS 9316) là dự án liên kết giữa Nhà máy Z189 - Tổng cục Công nghiệp quốc phòng ...
          Tàu cứu hộ tàu ngầm Besant (EGS 8316) là dự án liên kết giữa Nhà máy Z189 - Tổng cục Công nghiệp quốc phòng ...