TẤT CẢ SẢN PHẨM

TẤT CẢ SẢN PHẨM

TÀU CSB 8004 (DN2000) - CSB 8004 PATROL BOAT CHIỀU DÀI                              90 M CHIỀU RỘNG                         14 M CHIỀU CAO MẠN              ...
TÀU CHỞ QUÂN K122 CHIỀU DÀI                                   71M CHIỀU RỘNG                              13M CHIỀU CAO MẠN                        ...
TÀU QUÂN Y K123 CHIỀU DÀI                              71M CHIỀU RỘNG                         13M CHIỀU CAO MẠN                    6M TỐC ĐỘ        ...
TÀU HUẤN LUYỆN ĐA NĂNG MATV - MV Sycamore Multi-Role Aviation Training Vessel CHIỀU DÀI - LENGTH                         91.30 M CHIỀU RỘNG - ...
TÀU CẢNH SÁT BIỂN TT120 - TT120 MARINE POLICE BOAT CHIỀU DÀI - LENGTH                         34.60 M CHIỀU RỘNG - BEAM                         7.10 ...
TÀU CÁ VŨ TRANG HQ734 - FISHING VESSEN CHIỀU DÀI - LENGTH                         38.10M CHIỀU RỘNG - BEAM                         7.50 ...
Tàu HQ 285(ST250)  - PATROL BOAT CHIỀU DÀI - LENGTH                          27.60 M CHIỀU RỘNG - BEAM                         6.50 ...
TÀU TUẦN TRA ST126 - ST126 PATROL BOAT CHIỀU DÀI - LENGTH                         19.0 M CHIỀU RỘNG - BEAM                         4.80 ...
Tàu Biên Phòng ST112 – ST112 PATROL BOAT CHIỀU DÀI - LENGTH                         18.72 M CHIỀU RỘNG - BEAM                         4.60 ...
TÀU CHỞ QUÂN ST194 - ST194 SOLDIER SUPPLIERS BOAT CHIỀU DÀI - LENGTH                         30.00 M CHIỀU RỘNG - BEAM                         6.5 ...
TÀU TUẦN TRA HẢI QUAN DS197 -  DS197 PATROL BOAT CHIỀU DÀI - LENGTH                         19.7 M CHIỀU RỘNG - BEAM                         4.80 ...
TÀU HOA TIÊU NGÂN LONG – ST1700 – ST1700 PILOT BOAT CHIỀU DÀI - LENGTH                         16.50 M CHIỀU RỘNG - BEAM                         ...
Tàu cảng vụ ST1800 – PORT AUTHORITY BOAT CHIỀU DÀI - LENGTH                         18.30 M CHIỀU RỘNG - BEAM                         5.00 ...
TÀU ĐỔ BỘ ST1200 -ST 1200 LANDING BOAT CHIỀU DÀI - LENGTH                         12.80 M CHIỀU RỘNG - BEAM                         3.20 ...