TẤT CẢ SẢN PHẨM

TẤT CẢ SẢN PHẨM

9, TÀU CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN CAO TỐC FCS 5009-FAST CREW SUPPLIER 5009 CHIỀU DÀI - LENGTH                         53 M CHIỀU RỘNG - ...
8, TÀU CHỞ HÀNG KHÔ ĐA NĂNG 2600 TẤN – 2600DWT MULTI PURPOSE DRY CARGO VESSEL CHIỀU DÀI - LENGTH                         87 M CHIỀU RỘNG - BEAM  ...
  7, Tàu cứu hộ tàu ngầm RGS 9316 - Rescue gear ship  RGS 9316 CHIỀU DÀI - LENGTH                         93 M CHIỀU RỘNG - BEAM ...
6, TÀU CỨU HỘ TÀU NGẦM  EGS 8316 - RESCUE GEAR SHIP  EGS 8316 CHIỀU DÀI - LENGTH                         83 M CHIỀU RỘNG - BEAM                          ...
39, TÀU CÔNG VỤ TCV-01  - PORT AUTHORITY BOAT CHIỀU DÀI - LENGTH                         26 M CHIỀU RỘNG - BEAM                         6 M SỨC ...
CHIỀU DÀI                        CHIỀU RỘNG           SỨC CHỞ TỐC ĐỘ VẬT LIỆU VỎ