Xuồng các loại

Xuồng các loại

L x B x H = 9.2m x 2.9m x 1.36m Power: 370cv - 34knots - 12 persons
L x B x H = 5.3m x 2.0m x 0.8m Power: 85cv - 33knots - 11 persons
L x B x H = 8.3m x 2.6m x 1.09m Power: 200cv - 27knots - 16 persons
L x B x H = 11.50m x 2.95m x 1.50m Power: 500cv - 27knots - 8 persons
L x B x H = 8.31m x 2.92m x 1.09m Power: 245cv - 28knots - 16 persons
L x B x H = 8m x 2.5m x 1.1m Power: 200cv - 32knots - 12 persons
L x B x H = 7.2m x 2.6m 1.0m Power: 260cv - 31knots - 10 persons
L x B x H = 10.2m x 2.6m 1.4m Power: 240cv - 30knots - 10 persons
L x B x H = 9.2m x 2.9m 1.36m Power: 370cv - 34knots - 12 persons
L x B x H = 4.2m x 1.76m 0.9m Power: 40cv - 22knots - 6 persons
L x B x H = 7.56m x 2.77m 1.07m Power: 115cv - 20knots - 15 persons
L x B x H = 6.72m x 2.26m 0.95m Power: 85cv - 30knots - 12 persons
L x B x H = 7.88m x 2.2m 1.08m Power: 200cv - 27knots - 12 persons
Xuồng cứu nạn vỏ hợp kim nhôm ST-1200CN  Xuồng có trọng lượng nhẹ nên rất tiện lợi trong việc sửa chữa và di chuyển có thể dùng ...