Bàn giao 04 xà lan chuyên dụng cho Tập đoàn AKVA GROUP ASA

Bàn giao 04 xà lan chuyên dụng cho Tập đoàn AKVA GROUP ASA

 Ngày 15/7/2019 Tại Công ty TNHH một thành viên 189 đã tổ chức bàn giao 04 xà lan chuyên dụng cho Tập đoàn AKVA GROUP ASA của Na Uy để xuất khẩu đi AUSTRALIA.
Bàn giao tàu ST 199

Bàn giao tàu ST 199

Ngày 1-7, Sau khi hoàn thiện tàu ST199, Công ty 189 đã tổ chức bàn giao tàu cho khách hàng, đưa tàu vào hoạt động.
02-07-2019 02:35:39
Lễ hạ thủy tàu cao tốc hai thân Paradise Express

Lễ hạ thủy tàu cao tốc hai thân Paradise Express

Ngày 23-6 vừa qua. tại Công ty 189 cơ sở Cầu niệm đã diễn ra lễ hạ thủy tàu khách cao tốc hai thân Paradise Express của Công ty Cổ phần du thuyền năm sao Tuần Châu.
26-06-2019 09:25:17
Lễ hạ thủy tàu ST199

Lễ hạ thủy tàu ST199

Ngày 6-5 vừa qua, công ty 189 đã tổ chức lễ hạ thủy tàu hoa tiêu Tân Cảng P5 KHTK: ST199 
23-05-2019 12:19:41
Lễ ký hợp đồng đóng mới 4 phà chuyên dụng cho Tập đoàn AKVA Group

Lễ ký hợp đồng đóng mới 4 phà chuyên dụng cho Tập đoàn AKVA Group

Ngày 21 - 3 - 2019 vừa qua, tại Công ty 189 đã tổ chức thành công lễ ký hợp đồng đóng mới 4 chiếc phà chuyên dụng cho tập đoàn AKVA Group của Na uy.
23-03-2019 03:21:39
Lễ hạ thủy tàu khách cao tốc hai thân Trưng Trắc

Lễ hạ thủy tàu khách cao tốc hai thân Trưng Trắc

Ngày 21 - 3 - 2019, tại Công ty 189 đã diễn ra lễ hạ thủy tàu cao tốc hai thân Trưng Trắc KHTK : 4212.K31-02 cho Công ty Phú Quốc Express.
23-03-2019 03:06:40
Lễ ký hợp đồng đóng mới Tàu hoa tiêu cho Tập đoàn DAMEN

Lễ ký hợp đồng đóng mới Tàu hoa tiêu cho Tập đoàn DAMEN

Ngày 06 tháng 3 vừa qua, tại Công ty 189 đã diễn ra lễ ký hợp đồng đóng mới 03 tàu hoa tiêu cao tốc 1504 cho tập đoàn DAMEN của Hà Lan.
11-03-2019 07:02:20
Lễ hạ thủy du thuyền nghỉ đêm - Indochine và khởi công đóng mới chiếc số 02

Lễ hạ thủy du thuyền nghỉ đêm - Indochine và khởi công đóng mới chiếc số 02

Ngày 12 tháng 2, Công ty 189 đã tổ chức thành công đồng thời lễ hạ thủy du thuyền nghỉ đêm - Indochine chiếc số 01 và khởi công đóng mới chiếc số 02 cho công ty Indochina Sails Hải Phòng.
13-02-2019 01:32:42
Lễ đặt ky tàu khách cao tốc Catamaran DFF Ferry 4212

Lễ đặt ky tàu khách cao tốc Catamaran DFF Ferry 4212

Ngày 25 tháng 1, tại Công ty 189 đã tổ chức thành công lễ đặt ky đóng mới tàu khách cao tốc Catamaran DFF Ferry 4212 cho tập đoàn Damen.
01-02-2019 02:09:06