Ngành nghề

  1. Đóng mới, sửa chữa phương tiện thủy;
  2. Sản xuất các cấu kiện kim loại.;
  3. Kinh doanh vật tư kim khí;
  4. Xuất nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị tàu xuồng các loại;
  5. Vận tải đường sông, đường bộ;
  6. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho;
  7. Bốc xếp hàng hóa cảng biển;
  8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp vận tải ven biển và viễn dương.