Cập nhật: 28/12/2020 06:49:49

Xí nghiệp Sửa chữa và Dịch vụ phát động đợt thi đua cao điểm “ Lập công dâng Đảng”

Ngày 28/12, Xí nghiệp Sửa chữa & Dịch vụ - Nhà máy Z189 tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm “Lập công, dâng Đảng” chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 75 năm ngày bầu cử Quốc hội khóa đầu tiên (06/01/1946 - 06/01/2021).  Đây là xí nghiệp được Nhà máy lựa chọn làm trước để rút kinh nghiệm sau đó triển khai trong toàn đơn vị.

Quang cảnh lễ phát động.

Nội dung, chỉ tiêu thi đua tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, công nhân viên, người lao động nhận thức sâu sắc yêu cầu nhiệm vụ, đề cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Bố trí nguồn lực phù hợp, linh hoạt, tổ chức triển khai thi công bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng các sản phẩm trọng điểm. 

Đại diện các tổ ký kết thực hiện đợt thi đua cao điểm Lập công, dâng Đảng.

Đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân dội, các quy định về cấm tàng trữ, buôn bán, vận chuyển và sử dụng pháo nổ, quy định về phòng chống tác hại rượu bia; giữ vững đoàn kết gắn với tăng cường kỷ cương, kỷ luật, phân đấu cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị. Phấn đấu 100% cán bộ, công nhân viên không vi phạm chế độ, quy định của đơn vị, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong sản xuất và tham gia giao thông. Duy trì thực hiện nghiêm nền nếp chính quy gắn với thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công nhân viên Công ty Z189 thi đua thực hiện văn hoá công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng nét đẹp văn hóa quân sự chính quy, kỷ luật, tận tụy, chuyên nghiệp; xây dựng đơn vị xanh, sạch, đẹp; Thực hiện các biện pháp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; tổ chức tốt các hoạt động vui Xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Thời gian đợt thi đua: từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

(Ảnh: Đình Dân - PCT, Tin: Văn Dũng - KTCN)