Cập nhật: 28/11/2019 12:40:52

Tổng cục công nghiệp quốc phòng sơ kết thực hiện Cuộc vận động 50 “Giai đoạn 2015 – 2019”

      Sáng 28-11, tại Nhà máy Z189, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP) tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Cuộc vận động 'Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông' (CVĐ 50), giai đoạn 2015-2019. Thiếu tướng Đào Xuân Nghiệp, Phó chủ nhiệm, Trưởng Ban chỉ đạo CVĐ 50 Tổng cục chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Đào Xuân Nghiệp phát biểu tại hội nghị.

          Giai đoạn 2015-2019, CVĐ 50 trong Tổng cục CNQP đã được triển khai toàn diện, hướng vào thực hiện các mục tiêu chính như: Quản lý chặt chẽ VKTBKT; khai thác có hiệu quả và duy trì năng lực sản xuất của các dây chuyền sản xuất quốc phòng; bảo đảm an toàn trong sản xuất, an toàn công nghệ thông tin và an toàn giao thông. Các đơn vị đã phát huy tốt phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để tiết kiệm vật tư, nhân lực, nhiên liệu, giờ máy…, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Kết quả thực hiện các mục tiêu CVĐ trong 5 năm đều cao hơn giai đoạn trước, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Chất lượng sản phẩm bảo đảm tốt; doanh thu của các doanh nghiệp toàn tổng cục năm 2019 tăng 1,6 lần so với năm 2015. Đặc biệt, nhờ đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nên 5 năm qua, toàn Tổng cục đã có 8.617 sáng kiến, cải tiến được áp dụng vào sản xuất, làm lợi cho nhà nước 250 tỷ đồng.

          Nhân dịp này, Tổng cục CNQP đã trao Bằng khen tặng 8 tập thể và 18 cá nhân có thành tích cao trong thực hiện CVĐ 50 và đề nghị Bộ Quốc phòng khen thưởng cho các đơn vị.

Thiếu tướng Đào Xuân Nghiệp trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc

trong thực hiện CVĐ 50 giai đoạn 2015 - 2019.

(P/S DVĐ-KTCN)