Cập nhật: 08/12/2020 02:12:15

Tổ chức kiểm tra các điều kiện đảm bảo lưu hành đối với phương tiện và người điều khiển trước khi tham gia giao thông.

Thực hiện kế hoạch số 199/KH-BCĐ ngày 13/02/2020 về hoạt động của Ban chỉ đạo 50 Nhà máy và kế hoạch số 200/KH-BCĐ ngày 13/02/2020 về năm an toàn giao thông 2020 của đơn vị; Sáng ngày 8/12/2020, Thường trực Ban chỉ đạo 50 Nhà máy tổ chức kiểm tra các điều kiện đảm bảo lưu hành đối với phương tiện và người điều khiển trước khi tham gia giao thông.

Đoàn kiểm tra  hướng dẫn, phân luồng ra vào cổng tại thời điểm kiểm tra.

Đối tượng kiểm tra gồm toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động thuộc các phòng, xí nghiệp, phân xưởng trong Nhà máy trực tiếp điều khiển phương tiện (ô tô, mô tô, xe máy) của cá nhân tham gia giao thông. Nội dung kiểm tra bao gồm các giấy tờ liên quan đến điều kiện lưu hành phương tiện như: giấy phép lái xe, giấy đăng ký phương tiện, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc và mũ bảo hiểm đối với người điều khiển mô tô, xe máy; giấy phép lái xe, giấy đăng ký phương tiện, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc và tem kiếm định (hoặc sổ kiểm định) an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường đối với người điều khiển xe ô tô... 

Đoàn Kiểm tra các giấy tờ liên quan đến điều kiện lưu hành của xe máy.

Đoàn Kiểm tra các giấy tờ liên quan đến điều kiện lưu hành của xe ô tô.

Thông qua buổi kiểm tra và các hình thức quán triệt đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, nhất là các quy định về điều kiện đảm bảo lưu hành đối với phương tiện và người điều khiển khi tham gia giao thông; thực hiện nghiêm chủ đề năm an toàn giao thông 2020 "đã uống rượu, bia - không lái xe"; xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong đơn vị.

(Ảnh: Đình Dân - PCT, Tin: Văn Dũng - KTCN)