Cập nhật: 27/12/2018 03:28:39

Thượng tướng Bế Xuân Trường thăm và làm việc tại nhà máy Z189