Cập nhật: 13/06/2020 01:52:26

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Chiều 12-6, tại Hải Phòng, Nhà máy Z189 tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đại tá Nguyễn Văn Điều - Bí Thư Đảng Uỷ, Chủ tịch công ty chủ trì và trực tiếp thông báo các nội dung.

Đại Tá Nguyễn Văn Điều - Bí Thư Đảng Uỷ, Chủ tịch công ty thông báo nội dung Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

Hội nghị đã nghe đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Điều - Bí Thư Đảng Uỷ, Chủ tịch công ty thông báo về kết quả Hội nghị lần thứ XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII gồm: Xem xét, quyết định phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiêu chuẩn, tiêu chí, số lượng và phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019 và một số nội dung về công tác cán bộ.

Sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức quán triệt, thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến các đối tượng còn lại.

(ĐVD-KTCN)