Cập nhật: 27/05/2020 01:45:39

Lễ Mít tinh hưởng ứng tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2020

Tại Hải PhòngNhà máy Z189 – Tổng cục CNQP  tổ chức Lễ Mít tinh hưởng ứng tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2020.

Lễ mít tinh nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho Cán bộ, công nhân viên, người lao động trong đơn vị về các quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai; nhận thức rõ tính chất, hiểm họa, những thiệt hại do thiên tai gây ra; hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Qua đó, Cán bộ, công nhân viên, người lao động chủ động khắc phục khó khăn, làm tốt công tác sản xuất song song với công tác phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

(ĐVD-KTCN)