Cập nhật: 30/03/2022 07:10:18

Lễ ký kết hợp đồng đóng mới 04 Phà DFe 3508 HULL MAX

Sáng ngày 30/3/2022, Công ty Đóng tàu 189 và Công ty Đóng tàu Damen Sông Cấm đã tổ chức Lễ ký kết hợp đồng đóng mới 04 Phà DFe 3508 HULL MAX.

DFe 3508 HULL MAX là series phà hiện đại, được thiết kế cho phương tiện giao thông công cộng đường thủy.

Các thông số kỹ thuật chính:

     + Chiều dài: 35,4 m

     + Chiều ngang: 8,4 m

     + Chiều cao mạn: 3,0 m

Một số hình ảnh của Lễ ký kết:

                                     ĐẠI DIỆN HAI BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

                                         TRAO ĐỔI HỢP ĐỒNG ĐÃ KÝ KẾT